Thursday, 24 November 2011

PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 6 ( ARAS 1 - 3 )

HASIL PEMBELAJARAN :

( ARAS 1 )

1. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.
2. Menolak nombor bulat daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya hingga 10 dan sebaliknya. 
3. Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

( ARAS 2 )
  
1. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.
2. Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.  
  
 ( ARAS 3 )

1. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur.
2. Menolak berturut-turut  yang melibatkan tiga nombor bercampur.
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur dalam situasi harian.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...