Tuesday, 22 November 2011

TIPS PENOLAKAN PECAHAN BAHAGIAN 2

Penolakan pecahan daripada nombor bulat atau nombor bercampur ada cara-cara tertentu menyelesaikannya. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diikuti: 
A) Apabila menolak pecahan daripada 1, tukarkan nombor bulat kepada pecahan.
    contoh : 


b) Apabila menolak nombor bercampur yang mempunyai penyebut sama nilai,kekalkan penyebutnya dan tolakkan pengangkanya.                         
Contoh:


c)


Apabila kedua-dua pecahan adalah nombor bercampur, 
tolakkan nombor bulat terlebih dahulu. Kemudian tolakkan pecahan.
Contoh:


d)


Apabila menolak dua nombor bercampur, tolakkan nombor bulat dahulu kemudian tolakkan nombor pecahan. Jika penyebutnya tidak sama, 
tukarkan kepada pecahan setara.

Contoh:


e)


Apabila menolak dua nombor bercampur, tolakkan nombor bulat dahulu kemudian tolakkan nombor pecahan. Jika terpaksa mengumpul semula, 
lakukan mengumpul semula dengan mendapatkan nilai satu daripada nombor bulat.

Contoh:  

f) Jika menolak pecahan daripada nombor bulat, 
tukarkan nombor bulat kepada pecahan.

Contoh:


g)


Jika menolak nombor bercampur daripada nombor bulat,tukar nombor bulat kepada pecahan.

Contoh:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...