Wednesday, 23 November 2011

TIPS PENOLAKAN PECAHAN BAHAGIAN 1

Penolakan pecahan bagi dua pecahan yang penyebutnya sama, berlainan atau dua pecahan nombor bercampur mempunyai cara-cara yang tertentu untuk diselesaikan.  


Cara-caranya:

1.
 Apabila penyebut kedua-dua pecahan adalah sama, kekalkan penyebutnya dan tolakkan pengangkanya.  
 CONTOH :
     
      
 
2.
 Apabila menolak pecahan yang penyebutnya tidak sama tetapi mempunyai faktor sepunya, tukarkan penyebut kepada pecahan setara.
Contoh: 
3.
Apabila menolak pecahan yang penyebutnya tidak sama dan bukan faktor sepunya, tukarkan penyebutnya dengan cara mendarab kedua-dua penyebut dan pengangka dengan nombor yang sama.
 CONTOH :
4.
Apabila menolak berturut-turut dua pecahan daripada sebarang pecahan yang kesemua penyebutnya sama, kekalkan penyebut dan tolakkan pengangkanya.
Contoh:
5.
Apabila menolak berturut-turut dua pecahan daripada sebarang pecahan yang penyebutnya tidak sama, tukarkan penyebutnya kepada pecahan setara.
Contoh:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...